Política de privacitat

Aquesta política de privacitat estableix la forma en què es van a gestionar les dades personals en aquesta web. És imprescindible que la llegeixis i acceptis abans de seguir navegant.

Entre els valors amb els quals ens identifiquem està la transparència, per això volem que coneguis des de l’inici, que la privacitat de les teves dades molt és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com els utilitzem. Et convidem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de tretze anys podran registrar-se a https://supyoga.cat/ com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran el menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar com a usuari.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

 • Mai sol·licitem informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixis.

 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la vostra autorització expressa.

 • Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

SUP Yoga CAT ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i a el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

  • Identitat del Responsable: Club Stand Up Paddle Surf i Ioga Catalunya

  • Nom comercial: Centre SUPYoga Catalunya

  • NIF/CIF: G67560243

  • Direcció: C/Cristofor Colom 79-81, Bajos 2ª, 08301, Mataró, Barcelona

  • Correu electrònic: info@supyoga.cat

  • Activitat:Clases de SUP Yoga (Paddle surf y Yoga)

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació.

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències de el nou reglament europeu de protecció de dades:

  • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre anem a requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que et informarem prèviament amb absoluta transparència.

  • Principi de minimització de dades: Només anem a sol·licitar dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.

  • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps de l’necessari per als fins de l’tractament, en funció a la finalitat, t’informarem de l’termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.

  • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem a SUP Yoga CAT procedeixen de:

  • Formulari de contacte

  • Formulari de subscripció

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en SUPYoga CAT estem tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

  • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat

  • Sol·licitar la seva rectificació o supressió

  • Sol·licitar la limitació del seu tractament

  • Oposar-se a el tractament

  • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. SUP Yoga CAT deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable de l’tractament quan:

  • El tractament estigui basat en el consentiment

  • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.

  • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

A l’exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web ara per comentar un post, enviar un correu a titular, subscriure o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable SUP Ioga CAT Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. A l’facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per https://supyoga.cat/ només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En SUP Ioga Cat ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que ens faciliten les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):

  • Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, per respondre als requeriments dels usuaris de https://supyoga.cat/ Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. Et informo que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de Atmosfera (proveïdor de SUP Ioga CAT) dins de la UE.

  • Formulari de suscripció a continguts: En aquest cas, vam sol·licitar les dades personals: Nom, Email, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l’usuari a l’realitzar la subscripció. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per Mailchimp. Et informo que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de Mailchimp (proveïdor de Agentia Junfor) fora de la UE als EUA. Mailchimp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aqui, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

  • Formulari de sol·licitud de serveis: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, Telèfon, Adreça, per sol·licitar algun dels serveis qu https://supyoga.cat/ posa a disposició dels seus usuaris. La informació recollida permetrà sol·licitar el servei corresponent per a una possible tramitació de la mateixa offline. Les sol·licituds seran respostes per correu electrònic. El web no permet gestionar pagaments directament. Et informo que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de SERVER (proveïdor de SUP Ioga CAT) dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

  • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

  • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

  • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.

  • Per gestionar les xarxes socials. SUP Yoga CAT pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de https://supyoga.cat/, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de SUP Yoga CAT. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de SUP Yoga CAT. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

  • D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, (SUP Yoga Cat) amb domicili al c / Bronze 13-15 08915 Barcelona serà responsable de l’tractament de les dades corresponents a Usuaris del web i subscriptors.

   SUP Yoga CAT, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat de l’col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

   Remarketing

   La funció de remàrqueting ens permet arribar a les persones que hagin visitat https://supyoga.cat/ anteriorment i associar una audiència determinada a un missatge concret. El remàrqueting és un mètode per aconseguir que els usuaris que han visitat el nostre lloc tornin a fer-ho.

   Com a usuari de https://supyoga.cat/ t’informo que estic recopilant informació per a aquesta funció de remàrqueting a https://supyoga.cat/

   La informació que recopilem gràcies a aquesta funció és recollida per les cookies de Facebook. Pots conèixer les dades que recopilen aquestes galetes en les següents polítiques de privacitat de cada servei:

   Facebook

Si no vols que el teu informació sigui recopilada per aquestes galetes, pots desactivar l’ús de galetes de Google a través de la configuració d’anuncis de Google. També pots desactivar l’ús de galetes d’un proveïdor tercer a través de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Aquest tipus de serveis permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines d’aquesta web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquesta web sempre estaran sotmeses a la configuració de privadesa de l’usuari en cada xarxa social. En cas que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials, és possible que, tot i que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatius a les pàgines en què estiguin instal·lats.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució de l’contracte de subscripció.

També la contractació de productes i serveis segons els termes i condicions que consten en la política comercial.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

  • Mentre es mantingui la relació mercantil.

  • Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

  • Període a partir de l’última confirmació d’interès: 1 any.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Moltes eines que fem servir per gestionar les teves dades són contractats per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, https://supyoga.cat/ comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a https://supyoga.cat/ a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de https://supyoga.cat/ (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Hosting: Atmosfera, amb domicili a Espanya. Més informació a: Atmosfera tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a SUP Yoga Cat

Plataforma web: Automattic Inc, amb domicili als EUA. més informació a: https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc.). Automattic Inc. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a SUP Yoga Cat

Email marketing: The Rocket Science Group LLC d/b/a , amb domicili a EEUU. Més informació a: https://mailchimp.com/ (The Rocket Science Group LLC d/b/a ). The Rocket Science Group LLC d/b/a tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’email màrqueting a SUP Yoga CAT

Navegació

Al navegar per https://supyoga.cat/ si poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

  • Google analytics

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant de el lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

https://supyoga.cat/

es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

https://supyoga.cat/ no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat de el processament, SUP Yoga CAT s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per SUP Ioga Cat per processar les dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, a l’adonar – SUP Yoga CAT, ha de notificar a l’Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a https://supyoga.cat/exonerando a SUP Yoga CAT de qualsevol responsabilitat a l’respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de SUP Yoga CAT a la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a SUP Yoga CAT en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

SUP Yoga CAT es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, SUP Yoga CAT. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, https://supyoga.cat/ no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, https://supyoga.cat/ es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 20-01-2022.

De part de l’equip que formem SUP Yoga CAT t’agraïm el temps dedicat a llegir aquesta política de privacitat.